belasting besparen vakantiewoning

Belastingtips 20.2

Belastingtips

Hoe gaat de belastingdienst in Nederland om met uw vakantiewoning in het buitenland? Hoe zit het met BOX 3? Wat kunt u doen om belasting te besparen?

Welke belasting gaat u in Duitsland betalen? Wat is Grundsteuer en Zweitwohnungssteuer? Moet u in Duitsland aangifte doen? En belasting betalen?

Hieronder volgen onze belasting-tips.

Tarieven Belastingtips 2021

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem uw maatregelen voor uw belasting-aangifte in april 2022, over het jaar 2021.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt 2% van de aankoopprijs. De woning mag niet duurder zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, gaan 8% betalen.

Sparen loont, maar niet teveel

Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. En het betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Heffingskortingen

Door de verhoging van de arbeidskorting uit 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken komend jaar meer lonen. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Deze verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021. De algemene heffingskorting gaat € 126 omhoog. In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Tot slot wordt ook de ouderenkorting verhoogd. Belastingtips.

In 2021 gaat de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 66 omlaag naar € 2.815. Door een uitspraak van de Hoge Raad krijgt een ruimere groep co-ouders recht op de IACK. Om de IACK betaalbaar te houden, verlaagt het kabinet daarom eenmalig deze korting in 2021.

Belastingen voor het klimaat

Per 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen. Het tarief van de vliegbelasting voor 2021 is nu na correctie voor inflatie definitief vastgesteld op € 7,845. Geen belastingtip.

Ook de CO2-heffing voor de industrie gaat in. De heffing stimuleert bedrijven op verstandige wijze om te verduurzamen.

De overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden. De CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s worden per 1 januari 2021 aangescherpt passend bij de technologische ontwikkeling van personenauto’s.

Aanpak belastingontwijking

De bronbelasting op rente en royalty’s in. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan.

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt daarom per 2021 beperkt.

MKB

Belastingtips. Het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek daarbij verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken. Geen belastingtips.

BIK

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als die  goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%. 

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2021 duurder. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 12 cent duurder. Een pakje shag van 50 gram wordt per 1 januari 30 cent duurder.  

* In de cijferbijlage bij het Eindejaarsbericht van 15 december 2020 stond dat de tijdelijke verhoging voor de vrijstelling van schenkbelasting ook gold voor de erfbelasting. Op 18 december 2020 is dit aangepast.

Wijzigingen belasting

BOX 3 belastingtips

https://www.grantthornton.nl/insights/actualiteiten/nieuwe-box-3-regeling-raakt-tweede-woning-in-buitenland/

In 2017 is in de inkomstenbelasting in box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie op vermogen gold van 4 procent en een belasting-tarief van 30 procent, is dat sinds 1 januari 2017 veranderd. Wat betekent dit voor uw vakantiewoning in het buitenland?

In 2017 is er een staffel ingevoerd: de vaste 4 procent rendement is verruild voor een drie schrijven systeem. Dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf , 1 miljoen plus-vermogen. Het belasting-tarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent. Wie zou deze belasting-tips aan de belasting-dienst geven?

Het ziet er zo uit. Voorbeeld: In 2020 ziet u hieronder de derde schijf, zijnde een vermogen van BOVEN ruim 1 miljoen Euro. Het forfaitair rendement boven 1 miljoen is: 5, 33 %. Het tarief box 3 is 30%. Dus netto betaalt u over een bedrag boven 1 miljoen: 1,60 %. Dat valt op zichzelf mee, maar als u de inflatie en negatieve rente meerekent is de lol er wel vanaf.

box 3 belastingtips tarief rendement

Met die 1,6 % belasting zijn we er nog niet. ING voert een negatieve rente in van 0,5 procent voor klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat.

Het gaat daarbij om zowel betaalrekeningen als spaar- en beleggingsrekeningen. Bij ABN-AMRO begint de negatieve rente boven de 2,5 miljoen.

De verwachting is dat alle banken uiteindelijk over alle spaartegoeden 0% rente gaan betalen. Maar dat is wellicht geen reden al uw geld van de bankt te halen, zie hierna de belasting-tips.

INFLATIE

Uw geld wordt steeds minder waard. De inflatie bedraagt gemiddeld 2 % per jaar. Maar de huizenprijzen stijgen al enige tijd met 6 % op jaarbasis, afhankelijk van de regio waar de woningen staan.

Met een eigen woning en een vakantiewoning kunt u voordeel hebben bij de stijgende huizenprijzen. Wellicht wordt u ondanks de inflatie toch “vermogender”, maar alleen als de huizenprijzen en uw beleggingen meer stijgen.

Belastingtips rente inflatie

Aftrek dubbele belasting

De buitenlandse vakantiewoning wordt belast in het land waar de woning ligt. Een Nederlander met een tweede woning in Duitsland betaalt de belasting in Duitsland. De overdrachtsbelasting is in Duitsland circa 6 %.

En in Nederland is er dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek voor de woning in het buitenland was tot 2016 gewoon 100%.

Op de schop

Door de invoering in 2017 van het forfaitaire rendement in BOX 3 is een rare situatie ontstaan . Ondanks de vrijstelling betaalt u toch een klein bedrag in Nederland aan de fiscus. Het gaat om circa 100,- Euro voor een woning van circa een ton. Dus Nederland zet de belastingverdragen gewoon aan de kant en heft dubbel belasting. Wij dienen voor u een bezwaarschrift in.

Contant geld

Voor box 3 telt ook contant geld mee. Ook contant geld behoort u op te geven als box 3 vermogen in uw belastingaangifte. In de huidige box 3 regeling is er geen verschil in belastingheffing tussen spaargeld op de bank en contant geld.

In 2022 wordt dat anders. Dan gaat de belastingdienst wel een onderscheid maken tussen enerzijds spaargeld op de bank en anderzijds overig vermogen. In 2022 wordt spaargeld niet of nauwelijks belast, zolang de spaarrente heel erg laag blijft. Maar alles wat geen ‘spaargeld’ is, wordt straks veel zwaarder belast. Namelijk op basis van een forfaitair rendement van 5,33 procent, ook contant geld wordt dan aangemerkt als een belegging!

Belastingtips

 • Rekeningen bij verschillende banken tot circa 1 ton. Het garantiestelsel verzekert uw geld tot 1 ton per bank.
 • Spaargeld op de bank houden, na 2022 wordt spaargeld het laagst belast
 • Verkoop uw eigen huis niet, u hevelt dan uw vermogen van box 1 naar box 3 en verliest de waardestijgingen.
 • Schenken en teruglenen
 • Schenken voor aankoop onroerend goed
 • Een vakantiewoning kopen in het buitenland
 • Een eigen bedrijf beginnen
 • Een zorgbedrijf beginnen
 • Groen beleggen tot de vrijstelling
 • Maak een afspraak met onze senior adviseur
 • Bestel de belasting-tarieven, zie hierboven
 • Solliciteer bij de Belastingdienst ;-))
 • En huur eerst onze vakantiewoning voor 4 weken met een grote korting !!!

Zweitwohnungsteuer

De gemeente Frankenau heft sinds 2013 de gemeentelijke Zweitwohningsteur.

Belasting-tips betreffen de uitzonderingen om geen of minder te betalen. Geeft u de woning uit handen aan een huurder of verhuurorganisatie dan nemen deze de belastingverplichtingen over. Maar uitsluitend als u er zelf geen gebruik meer van maakt. Gemeenten hanteren verschillende tarieven en uitzonderingen. Daarom moet u met een vakantiewoning zelf uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vermindering. Sommige gemeenten heffen geen belasting als sprake is van een Kapitalanlage.

Een aanvraag voor een vermindering heet: “Antrag teil Erlass Zweitwohnung steuer”.

Aangifte doen

Moet u in Duitsland belastingaangifte doen? Eigenlijk wel. Maar vermoedelijk zit de belastingdienst aldaar niet te wachten op duizenden aangiften van eigenaren van een vakantiewoning. We mogen niet zeggen dat u geen aangifte hoeft te doen. Maar de meeste eigenaren wachten het af en horen verder niets.

Soms ontvangen eigenaren van een vakantiewoning een formulier van de belastingdienst om aangifte te doen. Geen paniek. U vult in dat uw onkosten veel hoger zijn dan de (verhuur) opbrengsten. En dat is het dan. Maar omdat u in het systeem zit ontvangt u verder elk jaar een aangifte.

Moet u belasting betalen?

Let op, als u panden in Duitsland bezit en die verhuurt om winst daarmee te maken dan wordt u belastingplachtig.

BTW en de vakantiewoning

De Nederlandse belastingdienst laat er geen gras over groeien.

Belastingtips