grundbusch bestemmingsplan

Grundbuch (20.8)

Grundbuch bestemmingsplan

Grundbuch. Hierna behandelen we het Grundbuch (kadaster, register van grondstukken) en het bestemmingsplan (Begründung Bauleitplanung der Stadt), behandelt.

NOTAR

De notaris onderzoekt of de verkoper inderdaad de eigenaar is en of het grondstuk in het Grundbuch staat. In de akte van de notaris worden de erfdienstbaarheden opgenomen.

Grundbuch

Het Grundbuch kunt u tot op zekere hoogte vergelijken met het Nederlandse “Kadaster”. Bij iedere koop van onroerend goed geeft het de rechtstoestand van een grondstuk. Wie is de eigenaar, waar ligt het grondstuk, hoe loopt de erfgrens, wat zijn de erfdienstbaarheden, welke hypotheken zijn er op het grondstuk gevestigd.

De eigenaar van het grondstuk is in principe de eigenaar van het gebouw, onroerend goed, dat aan het grondstuk aard en nagelvast is verbonden.

Het “Grundbuch” is openbaar voor de eigenaar en voor degenen met een zakelijk belang. Zoals de notaris en de makelaar. Dat is niet de koper. Die moet uitdrukkelijk toestemming van de eigenaar krijgen om in het Grundbuch te mogen kijken. Als koper vraagt u om een Auszug aus dem Grundbuch. Op het uittreksel staat een datum, dus let ook hier op de houdbaarheidsdatum van de informatie.

Er is ook een Katasterambt waar de ligging, oppervlakte, grenzen van het perceel in staan. Vraag om een uittreksel uit het Grundbuch. En ook om een plattegrond: Auszug aus dem Liegenschaftskataster.

Het Amtsgericht is gelegen in Frankenberg.

grundbuch bestemmingsplan

www.prüfungs.tv

grundbuch bestemmingsplan
grundbuch

Wanneer wordt u eigenaar? zie Hoofdstuk 20

Fiscus

U ontvangt van de fiscus de aanslag overdrachtsbelasting, het “GRUNDWERBSTEUERBESCHEID”. Als de fiscus uw betaling heeft verwerkt dan pas geeft de fiscus groen ligt aan de notaris met de “steuerliche Unbedenklichkeits-bescheinigung. Daarna volgt de inschrijving in het Grundbuch. De overschrijving van de eigendom kan op deze wijze wel een paar maanden duren. Maar als u een Vormerkung hebt laten maken komt het uiteindelijk allemaal wel voor elkaar.

Stel dat u bezwaar maakt tegen de hoogte van de aanslag overdrachtsbelasting. Dan wordt u niet ingeschreven in het Grundbuch. “Geduld is een schone zaak……………..”.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van het Ferienpark is eind 2021 gewijzigd.

Der Bebauungsplan kann über die Homepage der Stadt Frankenau über” Aktuelles – Bekanntmachungen – Bplan 6 Änd Feriendorf – BPlan_3_Frankenau_6_nd_bt2 vom 02.12.21″ abgerufen werden.

het ontwikkelingsplan kan worden opgeroepen op de homepage van de stad Frankenau onder “Nieuws – Mededelingen – Bplan 6 Change Feriendorf – BPlan_3_Frankenau_6_nd_bt2 van 02.12.21

Begründung Bauleitplanning der Stadt Frankenau

Voordat u ergens een vakantiewoning koopt dient u vooraf het bestemmingsplan te raadplegen. Het bestemmingsplan bevat de juridische bebouwingsmogelijkheden van de grond. Het wordt vastgesteld door de gemeente en iedere bebouwing is geregeld in het plan. U kunt alleen een bouwvergunning krijgen als u een bouwvergunning hebt die voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan.

Is er geen bouwvergunning dan is sprake van illegale bouw.: Schwarzbau.

Het geldende bestemmingsplan in het Feriendorf Frankenau is “Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 Feriendorf Am Sternberg, Gemarkung Frankenau”. De datum van vaststelling is 2007. Het is een wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan dat dateert uit 1978. Duidelijk wordt dat het Feriendorf een “vakantieoord” bestemming is. Door deze bestemming is het niet toegestaan om je er te vestigen.

Wat is (niet) toegestaan

Het uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat het Ferienpark een open karakter moet behouden. “Den offenen Charakter des Feriendorfs zu erhalten”.

Het bestemmingsplan regelt dat bij de woningen een aanbouw mag worden gemaakt, voor fietsen en tuingereedschap. De aanbouw mag hoogstens 6 m2. zijn en het verharde terrein maximaal 15 m2. Verdere asfalt verhardingen zijn niet toegestaan. Grind wel.

Hekken en Heggen zijn overal in het park verboden.

Zelfs grensmarkeringen met stenen zijn verboden. Alleen individuele struiken van bladverliezende heesters mogen op de erfgrens worden geplant. De hoogte mag niet meer dan 1.20 meter zijn.

Nieuwe aanplant is alleen met inheemse soorten toegestaan. Neuanpflanzungen nur standortgerechte Gehölze angepflanzt werden.

grundbuch bestemmingsplan
Grundbuch bestemmingsplan