belasting besparen vakantiewoning

Belastingtips 20.2

Belastingtips

Belastingtips. Hoe gaat de belastingdienst in Nederland om met uw vakantiewoning in het buitenland? Hoe zit het met BOX 3? Wat kunt u doen om belasting te besparen?

Welke belasting gaat u in Duitsland betalen? Wat is Grundsteuer en Zweitwohnungssteuer? Moet u in Duitsland aangifte doen? En belasting betalen?

Hieronder volgen onze belasting-tips.

Tarieven Belastingtips

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem uw maatregelen voor uw belasting-aangifte. Alle belasting-tarieven zijn door de Tweede Kamer vastgesteld. Let op de belasting-tips.

Belasting-tarieven 2020, belasting-tips

Wijzigingen belasting

U kunt deze belasting-tarieven bestellen. Maak daarvoor 19,- Euro over . Onze Belasting-tips staan er in.

belastingtips, belasting-tarieven

BOX 3 belastingtips

https://www.grantthornton.nl/insights/actualiteiten/nieuwe-box-3-regeling-raakt-tweede-woning-in-buitenland/

In 2017 is in de inkomstenbelasting in box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie op vermogen gold van 4 procent en een belasting-tarief van 30 procent, is dat sinds 1 januari 2017 veranderd. Wat betekent dit voor uw vakantiewoning in het buitenland?

In 2017 is er een staffel ingevoerd: de vaste 4 procent rendement is verruild voor een drie schrijven systeem. Dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf , 1 miljoen plus-vermogen. Het belasting-tarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent. Wie zou deze belasting-tips aan de belasting-dienst geven?

Het ziet er zo uit. Voorbeeld: In 2020 ziet u hieronder de derde schijf, zijnde een vermogen van BOVEN ruim 1 miljoen Euro. Het forfaitair rendement boven 1 miljoen is: 5, 33 %. Het tarief box 3 is 30%. Dus netto betaalt u over een bedrag boven 1 miljoen: 1,60 %. Dat valt op zichzelf mee, maar als u de inflatie en negatieve rente meerekent is de lol er wel vanaf.

box 3 belastingtips tarief rendement

Met die 1,6 % belasting zijn we er nog niet. ING voert een negatieve rente in van 0,5 procent voor klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat.

Het gaat daarbij om zowel betaalrekeningen als spaar- en beleggingsrekeningen. Bij ABN-AMRO begint de negatieve rente boven de 2,5 miljoen.

De verwachting is dat alle banken uiteindelijk over alle spaartegoeden 0% rente gaan betalen. Maar dat is wellicht geen reden al uw geld van de bankt te halen, zie hierna de belasting-tips.

INFLATIE

Uw geld wordt steeds minder waard. De inflatie bedraagt gemiddeld 2 % per jaar. Maar de huizenprijzen stijgen al enige tijd met 6 % op jaarbasis, afhankelijk van de regio waar de woningen staan.

Met een eigen woning en een vakantiewoning kunt u voordeel hebben bij de stijgende huizenprijzen. Wellicht wordt u ondanks de inflatie toch “vermogender”, maar alleen als de huizenprijzen en uw beleggingen meer stijgen.

Belastingtips rente inflatie

Aftrek dubbele belasting

De buitenlandse vakantiewoning wordt belast in het land waar de woning ligt. Een Nederlander met een tweede woning in Duitsland betaalt de belasting in Duitsland. De overdrachtsbelasting is in Duitsland 6 %.

En in Nederland is er dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek voor de woning in het buitenland was tot 2016 gewoon 100%.

Op de schop

Door de invoering in 2017 van het forfaitaire rendement in BOX 3 is een rare situatie ontstaan . Ondanks de vrijstelling betaalt u toch een klein bedrag in Nederland aan de fiscus. Het gaat om circa 100,- Euro voor een woning van circa een ton. Dus Nederland zet de belastingverdragen gewoon aan de kant en heft dubbel belasting. Wij dienen voor u een bezwaarschrift in.

Contant geld

Voor box 3 telt ook contant geld mee. Ook contant geld behoort u op te geven als box 3 vermogen in uw belastingaangifte. In de huidige box 3 regeling is er geen verschil in belastingheffing tussen spaargeld op de bank en contant geld.

In 2022 wordt dat anders. Dan gaat de belastingdienst wel een onderscheid maken tussen enerzijds spaargeld op de bank en anderzijds overig vermogen. In 2022 wordt spaargeld niet of nauwelijks belast, zolang de spaarrente heel erg laag blijft. Maar alles wat geen ‘spaargeld’ is, wordt straks veel zwaarder belast. Namelijk op basis van een forfaitair rendement van 5,33 procent, ook contant geld wordt dan aangemerkt als een belegging!

Belastingtips

 • Rekeningen bij verschillende banken tot circa 1 ton. Het garantiestelsel verzekert uw geld tot 1 ton per bank.
 • Spaargeld op de bank houden, na 2022 wordt spaargeld het laagst belast
 • Verkoop uw eigen huis niet, u hevelt dan uw vermogen van box 1 naar box 3 en verliest de waardestijgingen.
 • Schenken en teruglenen
 • Schenken voor aankoop onroerend goed
 • Een vakantiewoning kopen in het buitenland
 • Een eigen bedrijf beginnen
 • Een zorgbedrijf beginnen
 • Groen beleggen tot de vrijstelling
 • Maak een afspraak met onze senior adviseur
 • Bestel de belasting-tarieven, zie hierboven
 • Solliciteer bij de Belastingdienst ;-))
 • En huur eerst onze vakantiewoning voor 4 weken met een grote korting !!!

Zweitwohnungsteuer

De gemeente Frankenau heft sinds 2013 de gemeentelijke Zweitwohningsteur.

Belasting-tips betreffen de uitzonderingen om geen of minder te betalen. Geeft u de woning uit handen aan een huurder of verhuurorganisatie dan nemen deze de belastingverplichtingen over. Maar uitsluitend als u er zelf geen gebruik meer van maakt. Gemeenten hanteren verschillende tarieven en uitzonderingen. Daarom moet u met een vakantiewoning zelf uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vermindering.

Een aanvraag voor een vermindering heet: “Antrag teil Erlass Zweitwohnung steuer”.

Aangifte doen

Moet u in Duitsland belastingaangifte doen? Eigenlijk wel. Maar vermoedelijk zit de belastingdienst aldaar niet te wachten op duizenden aangiften van eigenaren van een vakantiewoning. We mogen niet zeggen dat u geen aangifte hoeft te doen. Maar de meeste eigenaren wachten het af en horen verder niets.

Soms ontvangen eigenaren van een vakantiewoning een formulier van de belastingdienst om aangifte te doen. Geen paniek. U vult in dat uw onkosten veel hoger zijn dan de (verhuur) opbrengsten. En dat is het dan. Maar omdat u in het systeem zit ontvangt u verder elk jaar een aangifte.

Moet u belasting betalen?

Let op, als u panden in Duitsland bezit en die verhuurt om winst daarmee te maken dan wordt u belastingplachtig.

BTW en de vakantiewoning

De Nederlandse belastingdienst laat er geen gras over groeien.

Belastingtips