huurcontract

Huurcontract (10.1)

Huurcontract. De informatie op het internet op het moment van de boeking geldt als de inhoud van het contract. Dus de annuleringsvoorwaarden die u hopelijk kunt vinden op het internet zijn van toepassing. In principe gaat het precies op het moment van boeking, tenzij er uitdrukkelijk op het internet staat dat er een ander huurcontract van toepassing is. Dat andere contract moet wel bekend zijn aan de huurder, anders is het niet geldig.

huurcontract annuleringsvoorwaarden
annulering van het huurcontract

HUUROVEREENKOMST

HUURCONTRACT

Verhuurder: Han van Wieringen, wonende Jacoba van Beyerenlaan 26 te Alphen aan den Rijn, 0031628583651.en

Huurder: naam…………wonende te            tel,

en/of gegevens conform opgave per emailverkeer, of bekend bij een boekingsplatform, bemiddelingsorganisatie e.d.

komen het volgende overeen:

Object: verhuurder verhuurt aan huurder de vakantiewoning Am Sternberg 229 en/of 231. Met inachtneming van de volgende h etc. etc.

Algemeen

Verhuurder heeft via een huurplatform en/of bemiddelingsbureau en/of rechtstreeks een voorstel en/of boeking ontvangen van genoemde huurder, voor de verhuur van de vakantiewoning(en) Am Sternberg 229 en/of 231, gelegen in de plaats Frankenau.

HUURVOORWAARDEN:

Artikel 1.

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, door onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten de wil van verhuurder, zoals onderbreking van gas, water of elektriciteit, door toedoen van nutsbedrijven. Verhuurder wijst etc etc.

Artikel 2. Reservering geldig na 50% aanbetaling.

Een  huurvoorstel of boeking van de huurder wordt pas omgezet in een geldige reservering, en huurov ereenkomst nadat de verhuurder op de hoogste is gesteld van naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer van de huurder. En vanaf het moment, dat verhuurder, of de verhuurorganisatie, de vereiste aanbetaling van 50% heeft ontvangen. Tot dat moment kunnen verhuurder en huurder zonder opgave van redenen en zonder boeten of kosten afzien van het sluiten van een huurovereenkomst. Het betalen van etc etc

Artikel 3. Betaling van de huurprijs voor aankomst.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs voor aankomst. 50% van de huurprijs wordt aanbetaald binnen 14 dagen na de boeking of aangevraagde reservering, en tenminste drie weken voor de verhuurdatum. Het restant van de huursom moet uiterlijk drie  weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door verhuurder, of het huurplatform zijn ontvangen. Indien geen betaling heeft plaats gevonden, zal de huurder het verzoek ontvangen het restant binnen enkele werkdagen te betalen. Volgt geen betaling dan is dit een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van deze huurvoorwaarden van toepassing.Verhuurder zal dan etc etc.

Artikel 4. Annulering door de huurder

Artikel 4. Annulering door de huurder
Annulering van de huurovereenkomst moet schriftelijk of per mail zsm. aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt bij annulering de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder, behoudens een andere regeling van het verhuurplatform.

– annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 0 % van de huur; een reden voor de annulering hoeft niet te ETC.

Artikel 5. Annulering door verhuurder, geld terug.
Indien verhuurder de huurovereenkomst moet annuleren, dan zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal direct de volledige restitutie van alle (aan)betalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst doorverhuurder minder dan twee weken (14 dagen), voor ETC. ETC

Artikel 6. Klachten direct melden

Artikel 6. Klachten direct melden
Klachten dienen direct, in elk geval binnen 3  uur na aankomst in het vakantiehuis, direct te worden gemeld bij de Hausmeister Rainer en/of bij de verhuurder. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantiehuis iets ernstigs voordoet. Indien de verhuurder weigert bezit te nemen van het vakantiehuis, dan dient hij onmiddellijk contact op ETC ETC.

7. Aankomst om 16.00 uur.De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats omstreeks 16 uur. Eerdere aankomst is niet ETC ETC.

8. Vertrek. Om 10.00 uur. Voor vertrek: bedden etc

8. Vertrek. Om 10.00 uur. Voor vertrek: bedden etc

etc

. Vuilnis wordt niet achtergelaten maar opgeruimd bij de vuilcontainer op 50 meter van de vakantiewoning.

10.. Niet toegestaan. Aantal gasten per appartement is 4 . De Huismeester of verhuurder zal de toegang tot het vakantiehuis aan extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van verhuurder toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er etc etc,

Roken, gourmetten, frituren, oliebollen bakken, wapens en drugs in de woning is niet toegestaan.

10. Huisdieren.In het vakantiehuis is het etc ETC.

Borg

11. Borg. De borg wordt binnen 2 ETC ETC.

12. Bijkomende kosten. Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, voor zover nog niet voldaan, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals ETC ETC.

13. Corona. De huismeester reinigt de woning en dweilt en stoft. De huurder verplicht zich de corona hygiënmaatregelen na te leven, zoals regelmatig de handen wassen. Bij aankomst en ETC ETC.

14. De rechtsgeldige datum van dit huurcontract is niet ETC ETC.

15. Dit huurcontract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit huurcontract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.