BOX 3belasting besparen vakantiewoning

BOX 3

Box 3 en uw vakantiewoning. Er gaat heel wat veranderen in BOX 3 ,en de NL. regering heeft na jaren geldsmijterij veel geld nodig. De BOX 3 klanten zijn aan de beurt.

Tip. Uw vakantiewoning in Duitsland hoeft u niet op te geven in BOX3 !!!!!

Vermogenscategorieën overgangsregeling box 3 voor 2023, 2024 en 2025.

In de overgangsregeling naar de nieuwe box-3-regeling moeten de bezittingen en schulden in drie vermogenscategorieën worden gesplitst:

Vermogenscategorie 1:

de banktegoeden van de belastingplichtige aan het begin van het kalenderjaar (hierna: op de peildatum). Dit zijn de binnenlandse en buitenlandse bank- en spaartegoeden (waaronder groene spaartegoeden, voor zover hoger dan de vrijstelling) en contant geld. Het veronderstelde rendement staat nog niet vast, maar zal ca 0,36% bedragen.

Vermogenscategorie 2:

alle overige bezittingen van de belastingplichtige op de peildatum. Dit zijn de beleggingen (waaronder groene beleggingen, voor zover hoger dan de vrijstelling), kapitaalverzekeringen, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen die geen banktegoeden zijn. Het veronderstelde rendement zal op 6,17% worden vastgesteld.

Vermogenscategorie 3:

schulden na aftrek van de schuldendrempel van de belastingplichtige op de peildatum. De veronderstelde verschuldigde rente staat nog niet vast, maar stel 2,57%.

Hoe werkt dat uit?

zie verder voorbeelden op de volgende site.

De overgangsregeling box 3: de perikelen!

Mocht u overwegen een vakantiewoning te kopen, dan is een vakantiewoning in het buitenland geen BOX 3 vermogen meer, omdat NL met Duitsland een verdrag heeft gesloten, waarin wordt geregeld dat vastgoed in Duitsland verder wordt geregeld door de Duitse fiscus.

Hebt u daarvoor belangstelling dan kunt u ons daarover benaderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *