Nieuwsbrieven

Levensloop (20.7.1)

Levensloop. Het verdienmodel van de notaris omvat het product levensloop- testament. Ook relevant voor de vakantiewoning. Want wie beslist over de verkoop van uw vakantiewoning als de eigenaar dement is. om te beginnen : het is helemaal geen testament.

We houden het kort, stel een volmacht voor het beheer op en een wilsverklaring voor uw verzorging. Bijvoorbeeld als volgt.

BEHEER Volmacht

“Ik xxxxxxxxxxxxxxxverklaar hierbij dat ik (namen xxxx) aanstel als mijn gevolmachtigde om namens mij op te treden en beslissingen te nemen over mijn zorg, welzijn en financiële zaken in het geval dat ik niet meer in staat ben om deze beslissingen zelfstandig te nemen als gevolg van dementie of een andere mentale of fysieke aandoening.

Deze volmacht omvat alle bevoegdheden die nodig zijn om mijn financiële en persoonlijke zaken te beheren, inclusief maar niet beperkt tot het beheren van mijn bankrekeningen, betalen van mijn rekeningen, aanvragen van uitkeringen en het verkopen of aankopen van onroerend goed of andere bezittingen, indien ik elders mijn hoofdverblijf heb.

Mijn gevolmachtigde heeft ook de bevoegdheid om mijn medische zaken te regelen, waaronder het nemen van beslissingen over mijn medische behandeling en zorg.
Ik verklaar dat ik op het moment van het opstellen van deze volmacht wilsbekwaam ben en begrijp wat de implicaties van deze volmacht zijn. Ik ben me er ook van bewust dat mijn gevolmachtigde verantwoording aan mij verschuldigd is voor al zijn of haar handelingen, en dat deze volmacht kan worden ingetrokken of herroepen als ik dit nodig acht.

Ik verklaar hierbij dat deze volmacht geheel vrijwillig en in volle bezinning is opgemaakt en dat ik er volledig mee instem dat mijn gevolmachtigde mijn financiële, persoonlijke en medische zaken namens mij beheert en beslissingen namens mij neemt als ik niet in staat ben dit zelf te doen.”

Medische wilsverklaring

Vaak wordt dan ook een levensloopakte aangeboden voor een Medische wilsverklaring. Laat u niet foppen. Die verklaring is voor uw nabestaanden en de arts. De notaris heeft daar niets mee te maken.

Een voorbeeld tekst??

Hierbij verklaar ik,
(naam) xxxxxxxxbij volle bewustzijn en in vrijheid mijn wil kenbaar te maken over medische handelingen die al dan niet in mijn belang kunnen zijn, wanneer ik niet meer in staat ben zelfstandig beslissingen te nemen. Indien ik als gevolg van een ongeval, ziekte, coma of andere omstandigheden niet meer in staat ben mijn wil te uiten, dan wil ik dat de volgende richtlijnen worden opgevolgd:
Wanneer er sprake is van een terminale ziekte, waarbij mijn levensverwachting niet langer dan zes maanden is, dan wil ik dat er geen levensverlengende behandelingen meer worden toegepast. in het geval ik ongeneeslijk ziek word en mijn lijden ondraaglijk wordt, het recht heb om te kiezen voor euthanasie. Ik wil in dat geval dat er alles aan gedaan wordt om mijn pijn te verlichten, maar als dit niet mogelijk is, dan wens ik dat mijn leven op een waardige manier beëindigd wordt. Ik ben me er terdege van bewust dat deze verklaring een verzoek tot levensbeëindiging inhoudt en dat het aan de behandelend arts is om te bepalen of aan dit verzoek kan worden voldaan. Wel wil ik dat er pijnbestrijding en palliatieve zorg wordt geboden om mijn lijden te verlichten. Wanneer er sprake is van een ernstige en onomkeerbare coma, dan wil ik dat er geen levensverlengende behandelingen meer worden toegepast en dat ik niet kunstmatig in leven wordt gehouden. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij ik niet meer in staat ben zelfstandig te ademen en er geen kans meer is op herstel, dan wil ik dat er geen levensverlengende behandelingen meer worden toegepast en dat ik niet kunstmatig in leven wordt gehouden. Ik verzoek mijn arts(en) en de personen die mijn belangen behartigen, om deze richtlijnen op te volgen en ervoor te zorgen dat ik zo comfortabel en waardig mogelijk kan sterven.

Gratis zonder notaris

Op allerlei sites op het internet wordt van alles geroepen, maar zelden ziet u een goed voorbeeld dat u gratis kunt overnemen. Dus laat de notaris erbuiten. Stel de verklaringen op en geef ze aan de arts en degenen waarvan u hoopt dat zij het beste met u voor hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *